2020-02-07
فعل شرطی در ترکی

فعل شرطی در ترکی

زبان ترکی آذربایجانی یکی از جالب ترین زبان های دنیاست. فعل شرطی با اضافه کردن دو پسوند به بن فعل ساخته می شود. اگر آخرین حرف […]
2019-12-11
علامت مصدر در ترکی

علامت مصدر در زبان ترکی

علامت مصدر در زبان ترکی با توجه به قانون هماهنگی اصوات یکی از پسوندهای مک یا ماق می باشد. به عبارتی در فعل هایی که دارای […]
2019-12-06
فعل استمراری در ترکی

فعل حال استمراری در ترکی

فعل حال استمراری ترکی برای بیان وقوع یا حدوث فعل در زمان حال استفاده می شود. این زمان با چهار پسوند ir, ır, ur و ür […]
2020-07-16
روزهای هفته و ماه ها در ترکی

اسامی ماه ها و روزهای هفته در ترکی

اسامی ماهها در تقویم شمسی به زبان تورکی در ایران  1 – فروردین : آغلار گولر 2 – اردیبهشت : گولن آی 3 – خرداد : […]