درباره ما

آیدین یول وبسایتی است برای آموزش زبان ترکی آذربایجانی که قصد دارد مرجع گرامر باشد. مطالب این وبسایت از منابع مختلف گردآوری شده است.