فعل شرطی

2020-02-07
فعل شرطی در ترکی

فعل شرطی در ترکی

زبان ترکی آذربایجانی یکی از جالب ترین زبان های دنیاست. فعل شرطی با اضافه کردن دو پسوند به بن فعل ساخته می شود. اگر آخرین حرف […]