فعل استمراری در ترکی
فعل حال استمراری در ترکی
2019-12-06
فعل شرطی در ترکی
فعل شرطی در ترکی
2020-02-07
علامت مصدر در ترکی

علامت مصدر در ترکی

علامت مصدر در زبان ترکی با توجه به قانون هماهنگی اصوات یکی از پسوندهای مک یا ماق می باشد. به عبارتی در فعل هایی که دارای مصوت پیشین (incə) باشند از پسوند مک و در فعل هایی که دارای مصوت پسین (qalın) باشند از پسوند ماق استفاده می گردد. مثلاً در مصدر silmək (سیلمک – پاک کردن)، چون فعل sil دارای مصوت پیشین ( i ) می باشد از پسوند مک استفاده شده است و در فعل yazmaq (یازماق – نوشتن)، چون فعل yaz دارای مصوت پسین ( a ) می باشد از پسوند ماق استفاده شده است. به مثال هایی از علامت مصدر در زبان ترکی توجه فرمایید:

 مصدر
gəl + məkgəlmək
گلمک
آمدن
gül + məkgülmək
گؤلمک
خندیدن
düş + məkdüşmək
دؤشمک
افتادن
yaz + maqyazmaq
qaç + maqqaçmaq
قاچماق
دویدن، فرار کردن
savaş + maqsavaşmaq
ساواشماق
دعوا کردن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *